Fra

Debatten om Fra fortsätter och den lag som skall reglera dess verksamhet.
Alliansen har backat nu och det ordentligt ifråga om vad FRA skall avlyssna.
Eller har det gjort det verkligen?
Den senaste ändringen i de föreslagna lagen verkar på något sätt vara ytterligare ett lapptäcke för att få det att se snyggt ut.
Specialdomstol för att bedöma vad som skall avlyssnas. Bara ordet specialdomstol skickar ut signaler som får en att tänka på tider vi inte så gärna vill ha tillbaka.