Kontantlösa

samhället har vi långt kvar till även om banker och handeln gör vad den kan för att påskynda det hela.  Nu kan man undra vilka konsekvenser detta skulle få om det genomdrevs fullt ut. En del kanske tror att tillverkare och försäljare av exempelvis kassaskåp skulle påverkas i ett kontantlöst samhälle. Men nu kan man stoppa en del del annat i ett kassaskåp och inte bara kontanter. Värdehandlingar som avtal, gåvobrev, smycken och en hel del annat.