Marknadsföring och så där

Olika att sätt finns att marknadsföra sig. Öppna eller inte fullt så öppna. Några inte fullt så öppna sätt är de som finns beskrivna här i sökord. Ett mer öppet sätt, om än, lite omdebatterat är att använda sig av köpta länkar till en webbplats.