Ytan

Ytan hos ett föremål eller människa skapar det första intrycket. I en del fall på gott i andra på ont. Oavsett vilket ger ytan ett intryck. För föremål är det i många fall enkelt att förändra ytan eller fasaden kanske är bättre att säga. Enkelt på det sättet att man själv kan bestämma hur fasaden skall se ut. Svårare på det sättet att det i allmänhet är förenat med kostnader att förändra en fasad. Om man han lusten och vill investera i en ny fasad finns en del tips här på exempelvis en tegelfasad.