Trappor

Med en trappa tar man sig upp eller ned beroende på var man befinner sig vid starten av gåendet. Trappor finns i olika varianter, trätrappor, ståltrappor och de där vanliga trapporna man inte riktigt vet vad de skall kallas för. Om man är ute efter något att gå upp och ned på kan man här hitta sin trappa. Nu finns det även en trappa som kallas för allmogetrappa. Vilket väcker en del funderingar. Är den målad som ett allmogeskåp eller är den till för allmogen att använda. Herrskapet har så att säga sin egen trappa att gå i. Nåja alla funderingar kan man inte lösa på en gång.