Värme

Värme på olika sätt. Värme kan fås genom att klä sig varmt eller att motionera ordentligt så man får upp värmen.
Vistelse på varma platser ger även det upphov till värme.
Ett mer handgripligt sätt att få uppvärmning är att skapa den på något sätt själv. Men då pratar vi om uppvärmning för ett hus.
En hel del olika uppvärmningssystem finns. Bergvärmepumpar är ett system där värmen tas via ett borrhål från berggrunden. Andra system är att använda sig av vattenvärmepumpar eller någon annan form av värmepumpsystem. Vedpannor är ett klassiskt och bra sätt att använda vid uppvärmning. Kräver en del hantering men är troligtvis det billigaste sättet för uppvärmning.

Se även | Energi | Uppvärmning med ved |