Vatten

Vatten från ovan. Inte som regn utan under mer kontrollerade former i form av en dusch i ett badrum. Lustigt på ett sätt vi gör allt vad vi kan för att skydda oss från regn men kliver gladeligen in i en dusch. Kan kanske ha att göra med avsikten och planeringen av vattnet som skall komma ned. Att gå in i duschen och vrida på en badrumsblandare är ju en liten skillnad mot att vara utomhus och hamna i en störtskur.
Rum för bad