Flyg

Nedrustningen av det svenska försvaret flyger fram, om man nu får vara lite vitsig.
Markförband läggs ned, marinen, ja finns den överhuvudtaget kvar, och annat försvinner.
Det enda som pengarna läggs på är flygplan. Jas närmare bestämt i det i överflöd.
Ytterligare en generation av Jas skall utvecklas för ett antal miljarder.
Frågan är till vilken nytta. Vi har inte råd att flyga med planen, sälja går de knappast hellre.
Men visst höll vi varvsindustrin under armarna förut kan vi väl hålla flygplansindustrin under armarna nu.
Eller skall man kanske säga, ge dem luft under vingarna.
EngångsflygplanJas