Räkna

Dyslexi kan yttra sig så att man förutom att ha problem med att läsa och skriva även har lite svårt för att räkna. Ett alternativ där kan vara att skaffa sig en mynträknare för att underlätta räkningen av pengar. Lite svår dock att släpa med sig alla gånger förstås.