Inför OS

Tydligen börjar hotbilden för vissa länder dra ihop sig ju närmare man närmar sig OS.
Danmark verkar vara i farozonen nu enligt DN.
Och så finns det de som säger att idrott förbrödrar.