Hysa in

Hysa in något/någon spänner över ett brett område. Allt från att fysiskt hysa in personer på ett hotell till att ha inhysningar i form av skadedjur hos sig.
En mer abstrakt form av inhysning är den att skaffa sig en dedikerad server för att hysa in sina filer på ett webbhotell.
Mycket abstrakt skall det kanske tilläggas. Att hysa in ett domännamn på ett webbhotell är en virtuell inhysning, ingen fysik i jämförelse med skadedjur åtminstone.
Samtidigt är det en fråga om vem som hyser in vad. Är det den som begär att webbhotellet via VPS som är den som hyser in. Eller är det webbhotellet, som hyser in.
Det vill säga man överlåter inhysningen till någon annan.