Besvär

Besvär eller hinder för att få något eller utföra uppgifter är vanliga. Dyslexi är ett hinder som begränsar möjligheterna att tillgodogöra sig det man läser. En åkomma vanligare än man tror. I många fall beror det på att personen med den åkomman i många fall skäms för det och försöker på olika sätt inte visa att han/hon lider av läs- och skrivsvårigheter. Men problemen kan lösas genom olika träningsmetoder som verkar mot just dyslexi.
Andra besvär är mer fysiska som exempelvis de familjer som lider av barnlöshet. Även där finns det lösningar inom det som brukar gemensamt benämnas IVF (In vitro-fertilisering, konstgjord befruktning).
Det fungerar inte alltid men många gånger kan det ge möjlighet för barnlösa att skaffa ett barn.
Ryggskott är även det ett besvär dock av mer övergående karaktär. Olika behandlingar inom sjukgymnastik kan hjälpa till men också lite mer oortodoxa metoder som zonterapi brukar fungera.
Kosmetiska besvär kan vara bruna eller missfärgade tänder. Missfärgningen brukar ofta drabba rökare eller folk som dricker rödvin. Tandblekning är en metod att åtgärda det hela med.
Fast det enklaste är förstås att sluta röka och dricka vin.