Är det Iran nästa gång?

Israels anfall mot Gaza kanske har en djupare agenda. Det att provocera fram ett anfall från Iran så Israel kan slå tillbaka kraftigt med hjälp av USA. Busch vet de ju vara han står men Obama är de nog lite osäkrare på. Expressen.