Försvar för syns skull

Det svenska försvaret har sedan ett antal år tillbaka på att devalveras till något som liknar ett skämt.
Att dra ned de stående försvarsstyrkan till runt 20.000 man maximalt men i praktiken runt 2.000 lär bra glädja en försvarsminister som Tolgfors tidigare värnpliktsvägrare om benämnd med öknamnet tomhylsan.
Samtidigt så är kostnaden för försvaret på ungefär samma nivå som det var när vi kunde ställa upp med några hundratusen man.
Visst man inte bättre skulle man kunna tro att hela regeringen är i Rysslands sold numera.