Mat

Många helger har mat förknippade till sig, julmat är en klassiker, midsommarmat en annan, påskmat en tredje. Lite lustigt är det att helger som normalt förknippas med religiösa helger mer och mer har blivit matrelaterade. Ja kanske inte midsommarhelgen då. Även om den tidigare vara en form av religiös helg dock inte kristen.
De gamla traditionerna försvinner till förmån för nya. En naturlig utveckling kan tyckas. Samtidigt kan det inte skada att någon gång ibland att tänka på ursprunget.