Musik

En musikanläggning brukar finnas i nästan varje hus. Mer eller mindre använd. Visserligen finns en hel del andra sätt att ta del av musik. Men skall man verkligen njuta av dem går det inte med så mobiltelefoner som man håller mot örat. Musik är en upplevelse för alla sinnen och lyssnas helst på framför en riktig ljudanläggning.