Kontroll

Nu med Ipredlagens genomförande kan man lugnt säga att kontrollen av invånarna i samhället börjar nå sin höjdpunkt. Nu är det här med kontroll ingen större nyhet. Företag har det varit lätt att kontrollera sedan lång tid tillbaka. Deras bokslut och årsredovisningar, delar av den, finns tillgängliga på nätet som här. Ingen som reagerar speciellt mycket över det. Antagligen har vi av vana blivit avtrubbade på den kontroll som vi ständigt utsätts för.