Hus

Grindar, första ingången till ett hus i allmänhet. Passerar man grinden är fönster, fasad och dörr nästa syn som ses. Om det finns ett hus där vill säga. Skall man satsa på att bygga hus så är det som skall till samt en hel del annat också förstås. Men visionen om hur ett hus skall se ut är klar för de i stort sätt alla. Även om det på detaljnivå kan skilja en hel del.