Arbete

och ljus. En kombination som är rätt så väsentlig för att ett arbete skall kunna utföras. Rätt så naturligt att det behöver finnas någon form av belysning på en arbetsplats. Men då tänker man i allmänhet på ett kontor dör det inte brukar vara några problem med ljussättningen. Men arbetsbelysning utomhus är en liten annan sak. Där måste man tänka på att ljuset först kan dras ut på ett säkert sätt så inget elfel uppstår eller ännu värre personskada. Sedan måste även ljuset vara tillräckligt för att kunna arbeta i. På pappret en till synes enkel uppgift men i praktiken inte fullt så enkel. Men allt går att lösa på något sätt.