Motion och kondition

Att röra sig är en fysisk upplevelse. En upplevelse som i en del fall kan vara av mer eller mindre plågsam art. Att behöva motionera hastigt som en följd av att getingar är de pådrivande i motionen är inte alltid en alltför trevlig upplevelse.
Motion kan också införskaffas och utövas under lite mer kontrollerade och angenäma former.
Om man behöver hjälp att komma igång träningsprogram, tips och råd införskaffas på ett antal olika webbplatser som handlar om motion och träning. Här finns en som har en hel del filmer och träningsprogram inom gymnastik, friskvård.
Om man har svårt att komma igång att få en upplevelse genom träning och motion kan en personlig coach kanske ge en del hjälp.

Annat | Hälsa  |