Paketering

Att förpacka föremål kan vara en knepig manöver ibland. Soppåsar brukar med enkelhet kunna knytas ihop för vidare transport ut till sopptunnan. Större föremål och mer kommersiell paketering kräver andra åtgärder för att få föremålet dit det skall på ett säkert sätt.
En bandningsmaskin underlättar en hel del vid mer yrkesmässig paketering. Föremål som kartonger, rördelar t.o.m. hela pallar kan bandas. Det band man använder kan vara antingen ett stålband eller någon form av plastband.

Annat | Emballering |