Bestämma sig

Så här ju närmare julen man kommer desto mer svårt verkar det bli svårt för vädret att bestämma sig vilken form av H20 som skall släppas ned. Tre former av den kan man säga finns. Dels den flytande formen som brukar kallas för regn, sedan den mer porösa, snö oftast kallas sedan den tredje formen den fasta, hagel även benämnt. Nu har det under den senaste tiden alla tre formerna förekommit. Vad det blir till jul återstår att se.
Vatten