Gratis

Ett känt ordspråk lyder Det finns inga gratis luncher. Med et så avses att allt som till synes verkar gratis förr eller senare kommer någon att betala för. Och då inte med hänsyftning på den som verkar stå för kalaset. Fast en del saker kan man faktiskt få gratis om man tänker sig för och inte fördjupar engagemanget. Att skaffa gratis saker är inte så där himla svårt. Visserligen är väl de sakerna kanske inte så värdefulla utan givaren förväntar sig att man fortsättningsvis börjar handla. Men om man bara hoppar på det första erbjudandet om exempelvis gratis kontantkort och sedan byter till en annan leverantör så kan man snika åt sig en hel del gratissaker före man gått hela varvet runt bland alla som kan leverera det man är ute efter.