Inlåst

Onödig kunskap om än lite förbryllande. Det finns ett fängelse som heter Coeli, närmare bestämt Regina Coeli. Samtidigt är Coeli ett astrologiskt begrepp som visar vad som står högts på himlen när man föds. På något sätt helt motsatta innebörder. Den ena att man är begränsad, den andra att framtiden står inför en.