Tid

Vi vet inte när den första klockan för första gången kom till. Klockor i form av solur har dock använts sedan cirka år 3 000 f.Kr. Vattenuret kom att revolutionera inom tidsberäknandet omkring år 1 500 f.Kr. Man vet dock inte när den mekaniska klockan kom till. Olika arkeologiska fynd har visat på olika årtal och därmed kan man inte fastställa exakt tid, inte ens med hundra års marginal. Man tror dock att den mekaniska klockan såg dagens ljus i Frankrike.

Genom åren har klockor spelat en mycket viktig roll för oss människor. Att veta vilken tid på dygnet det är har alltid varit viktigt för oss. Dock spelar den vetskapen en mycket annorlunda roll i dagens samhälle än vad den gjorde för ett hundratal år sedan. På den tiden var det viktigt att komma i tid till kyrkan på söndagen, idag är det livsviktigt att hinna med tunnelbanan, bussen eller spårvagnen i tid, varje dag för att kunna behålla jobbet.