Hinder

Har du någon gång funderat över fenomenet stängsel och staket med grindar? I vart och vartannat villaområde och radhusområde ser man vita eller naturfärgade små staket med små grindar. Varför finns de där? Knappast finns de till för att förhindra obehöriga från att kunna ta sig in, då borde de ju vara lite högre och möjligtvis vara tillverkade i annat material än trä.

Vi vet att människor tidigare använde sig av staket som en form av stängsel. Detta dels för att förhindra att obehöriga tog sig in på ens tomtmark, men även för att förhindra att vilda djur tog sig in och förstörde grödor och skadade boskap.

Stängsel som sådant finns ju även idag i form av stängsel som ger boskap elektriska stötar om dessa försöker rymma, likaså ger dessa stängsel vilda djur en kyss om de försöker ta sig in. Men sådana stängsel behövs inte i villaområden. Nej, dessa staket finns endast till för syns skull då de ska vara vackra och se inbjudande ut. De är ofta försedda med en liten matchande grind för att ge entrén en glammigare touch.

Sedan finns det faktiskt staket och stängsel med grindar som har syftet att förhindra obehöriga människor att ta sig in, alternativt ut. Fängelsegårdar är alltid försedda med stängsel, staket och murar. Dessa är oftast armerade och larmade, likaså fängelsets grindar.