Archive Page 2

Pigment

Pigmentfläckar är något som kan uppstå i huden och är en ganska vanlig företeelse. Detta kan orsaka obehag hos de personer som får dem, eftersom det påverkar utseendet. En del pigmentförändringar påverkar enbart hudens färg, medan andra pigmentbildande förändringar kan vara tecken på att det finns en sjukdom så till exempel lupus.
Pigmentförändringar beror alltid på mängden melanin, alltså hudpigment. Om man får ett överskott av melanin, så kallas detta för hyperpigmentering. Om man däremot har för lite melanin, eller ingen alls, så kallas det för hypopigmentering.

Val


Man kan gott säga att Turkiet står inför ett val nu. Skall de foga sig efter EU och ha chans att ansluta sig till unionen eller struntar de i det och åker sin egen väg.

Grekland

Och så sa grekerna nej till avtalet med resten av eurozonen. Och vad som händer nu är det nog ingen som vet. Mer ön att det lär kosta de skötsamma länder ännu mer pengar.