Dörr

Fördelen med riktigt bra säkerhetsdörrar är att de inte viker för en enkel kofot. Även om man med avancerade verktyg i princip kan ta sig igenom en säkerhetsdörr av högsta klass så tar detta så pass lång tid att ingen tjuv frivilligt ger sig på uppgiften. Detta gäller förstås mest i tättbebyggda områden där underlig aktivitet vid en dörr märks snabbare än om huset ligger avsides på landet. Den som vill skydda ett sommarhus får tänka lite annorlunda och se till att ha fler säkerhetsåtgärder än säkerhetsdörrar på plats.
Har man en säkerhetsdörr på plats så är det ganska troligt att tjuvar helt enkelt låter bli att försöka ta sig in, men det kan ju ändå hända att ett försök görs med resultatet att dörren skadas. I detta fall så måste man ta en titt på om själva stålstrukturen i dörren har skadats. Om den inte har det så kan man byta ut de paneler som sitter på utsidan. Det här är verkligen smidigt och också något som gör det möjligt att ha glädje av en säkerhetsdörr mycket länge.