Tid

Tid är något som rinner iväg utan påverkan för oss människor. En sekund läggs till nästa, en timme till de andra, år passerar i ett aldrig avstannade flöde.
Kontroll av tiden kan man inte göra. Det enda som går är att se hur mycket tid som förflutit sedan sist. Som tidmätare fungerar klockor numera utmärkt. Olika modeller, olika prislägen, olika status. En säker och pålitlig klocka i alla avseenden är en från Omega. Kanske inte den billigaste men säker.

Annat | Tidmätning |