Olika sätt

Alternativ medicin är ett alternativ till den traditionella medicinen.
I en del fall accepteras den av vetenskapen i vissa fall förkastats den helt.
En metod som verkar ha hamnat i ett mellanläge där är zonterapi.
Som av vissa läkare anses göra nytta men andra är av en annan åsikt.
Frågan är vad det hamnar i slutändan någonstans.