Archive for juni, 2011

Hus

Grindar, första ingången till ett hus i allmänhet. Passerar man grinden är fönster, fasad och dörr nästa syn som ses. Om det finns ett hus där vill säga. Skall man satsa på att bygga hus så är det som skall till samt en hel del annat också förstås. Men visionen om hur ett hus skall se ut är klar för de i stort sätt alla. Även om det på detaljnivå kan skilja en hel del.

Pengar

Grekland ser ut att ställa till det en hel del för hela Europa. Deras vanskötsel av sin egen ekonomi har redan gett effekter för andra länder. Med stor sannolikhet lär det bli ännu värre framöver. Den enklaste lösningen bör vara att landet går i konkurs och så tar vi smällen direkt istället för att putsa dit mer lånade pengar som det saknas vilja och förmåga att betala tillbaka.